Danmark har lägst styrränta i Norden

11.10.2018 kl. 10:14

Minusränta är ett begrepp som bara för ett tiotal år sedan var okänt för de flesta, men sedan 2012 har ett antal länder däribland  Danmark, Schweiz, Sverige, Bulgarien, Japan och Ungern haft en negativ styrränta. Under en period under 2014 hade även Finland och övriga länder som ingår i den Europeiska valutaunionen en minusränta på -0,10 %. 
I dagsläget ligger räntorna på mycket låga nivåer i alla nordiska länder utom Island som sticker ut med en styrränta på 4,25%.

Aktuella nordiska styrräntor oktober 2018

Danmark -0,65 %
Finland*   0,00 %
Island       4,25%
Norge      0,75 %
Sverige   -0,50 %

*Finland är en del av EU:s gemensamma penningpolitik därför bestämmer Europeiska centralbanken (ECB) styrräntan. 

Trenden - vi går mot högre räntor

Sedan USA:s centralbank Federal Reserve, Fed, aviserade att man tänkt höja styrräntan har det förekommit tal om att även de nordiska ländernas styrräntor kommer att höjas. Ännu så länge är det emellertid endast Norge som faktiskt gjort en räntehöjning, den 2018/09/20 höjdes styrränta med 0,25% från 0,50% till 0,75 %.

 

Om mig

Senaste kommentarer